Zmiana stawki za energię cieplną

Szanowni Państwo,

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ostródzie informuje, że od dnia 01 czerwca 2022 r. wprowadziliśmy korektę taryfy dla ciepła produkowanego przez ostródzką ciepłownię, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4210.13.2022/442.XVII.EKo z dnia 10 maja 2022 r. i opublikowana tego samego dnia w Biuletynie Branżowym URE-ciepło nr 283 (1543).
W związku z powyższym od 01 czerwca 2022 roku, średnio o 31,63% ulegną zmianie stawki opłat za energię cieplną. Decyzja oraz pełny tekst taryfy dostępny jest na naszej stronie internetowej www.mpec.ostroda.pl.

Na zmianę taryfy wpłynęły dwa elementy: wzrost cen węgla o ponad 260 % w stosunku do cen z początku roku oraz drastyczne opłaty z tytułu emisji dwutlenku węgla (wzrost o ponad 34%). 

Aby przeciwdziałać rosnącym cenom ciepła, w III kwartale b.r., ogłosimy przetarg na budowę kotłowni na ekologiczne paliwo jakim jest biomasa. Ten krok spowoduje zmniejszenie opłat z tytułu CO2. Kolejny etap to budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW, dzięki której uzyskamy stabilność finansową w okresie letnim, co da Spółce możliwość inwestowana w zieloną energię. Powyższe działania powinny być zrealizowane do końca I kwartału 2024 roku co w znaczący sposób ustabilizuje ceny energii cieplnej w Ostródzie.

Loading