Zakaz sprzedaży miału z węgla kamiennego, dla gospodarstw domowych oraz instalacji o mocy poniżej 1 MW.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie informuje, że  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych  oraz  Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, od  dnia 01 lipca 2020 roku   nie będzie prowadzić sprzedaży paliw stałych, w postaci miału z węgla kamiennego, dla gospodarstw domowych oraz instalacji o mocy poniżej 1 MW.

Miał węglowy nadal mogą kupować osoby lub firmy,  które przedstawią  zaświadczenie potwierdzające prowadzenie instalacji spalania paliw o mocy nominalnej co najmniej 1 MW, wystawione przez właściwy organ  oraz podmioty zajmujące się sprzedażą paliw stałych.

Loading