Rozpoczęto budowę nowej inwestycji…

Szanowni Państwo,
miło mi poinformować, że rozpoczęto inwestycję Gminy Miejskiej w Ostródzie pod nazwą: „Modernizacja źródła ciepła w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ostródzie w zakresie budowy nowych obiektów technologicznych wraz z kotłownią na biomasę o mocy cieplnej do 4 MW”. Inwestycja w nowy kocioł zasilany paliwem ekologicznym /biomasa/ w wydatny sposób wpłynie na korzystne ceny ciepła
w Ostródzie. Planowane uruchomienie nowego kotła to marzec 2024. Wartość inwestycji to 19.926.000,00 PLN z czego 14.490.000,00 PLN to dotacja z Polskiego Ładu.


Korzystając z okazji pragnę przedstawić Państwu plan rozwoju Spółki na najbliższe 5 lat, którego celem jest odejście od paliwa węglowego do roku 2029. Dzięki poniższym inwestycjom Spółka stanie się efektywna energetycznie co powinno przełożyć się na niższe ceny ciepła systemowego w Ostródzie. Katalog inwestycji wygląda następująco:

  • rozpoczęła się budowa kotła biomasowego /opis w pierwszym akapicie/;
  • MPEC otrzymał od Energa Operator zgodę na posadowienie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW co pozwoli Spółce obniżyć koszty energii elektrycznej lub sprzedawać jej nadwyżki na giełdzie. Inwestycja zlokalizowana będzie przy ciepłowni miejskiej. Przewidywany czas uruchomienia farmy to przełom 2024 – 2025. Wartość inwestycji to około 3,5 mln zł. netto. Obecnie przygotowujemy projekt budowlany oraz poszukujemy środków zewnętrznych na finansowanie tej inwestycji;
  • Spółka opracowuje także projekt budowlany kotła gazowego o mocy 10 MW, którego uruchomienie planowane jest na III kwartał 2024 r. Wartość inwestycji to około 6,5 mln zł.;
  • jesteśmy w trakcie aplikowania do NFOŚIGW o dotację na digitalizację sieci ciepłowniczej. Dzięki inwestycji możliwe będzie zautomatyzowane zarządzanie siecią ciepłowniczą oraz przepompownią w ciepłowni co z kolei wpłynie na obniżenie kosztów działalności MPEC i finalnie obniży cenę ciepła – wartość projektu to około 1,35 mln zł. netto. Dofinansowanie obejmie 50% kosztów kwalifikowanych. Wyniki poznamy na koniec 2023 r.;
  • modernizacja węzłów ciepłowniczych
  • wykonanie sieci ciepłowniczej następujących ulic:
  • Czerwone koszary – ul. Kopernika,
  • Straż Pożarna – ul. Mickiewicza,
  • kotłownia miejska.

Długość planowanej sieci to ponad 1,5 km, wartość inwestycji 4,7 mln zł. netto, dofinansowanie z Programu Infrastruktura Ciepłownicza, wnioski można składać od 01.10.2023, a dofinansowanie obejmuje 80% kosztów kwalifikowanych.

Ważnym podkreślenia jest także fakt, że Spółka pomimo sporej straty zanotowanej w roku 2022 nie jest w upadłości, nie szuka inwestora, a także nie zostanie oddana lub sprzedana zewnętrznemu nabywcy. Trudny okres mamy już za sobą. W roku 2023 jesteśmy zakontraktowani na gaz, energię elektryczną oraz miał węglowy. Obecnie rozpoczynamy procedurę zakupu biomasy. Na rok 2024 kontraktujemy już gaz oraz energię elektryczną. Wszystkie nasze działania koncentrują się na zapewnieniu Państwu ciepła oraz maksymalnym obniżeniu ceny, a ucieczce Spółki przed „karami” jakie płacimy za emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Z poważaniem

Wojciech Zalewski

prezes Zarządu MPEC Ostróda

 

Loading