Oświadczenie Prezesa MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie

Oświadczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ostródzie w kontekście cen energii cieplnej dla mieszkańców miasta.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ostródy,

w związku z pojawiającymi się informacjami w przestrzeni publicznej, w tym, na stronie www
SM Jedność w Ostródzie, jakoby ostródzki MPEC podniósł ceny ciepła mieszkańcom Ostródy pragnę definitywnie odrzucić tego typu twierdzenia.

Aby wyjaśnić powyższą kwestię przedstawię Państwu fakty dotyczące cen ciepła w Ostródzie:

  • od października 2022 roku mieszkańcy korzystający z ciepła systemowego (w tym przypadku
    z MPEC-u) objęci są do końca 2023 r. tzw. ochroną gwarantującą stałą, zablokowaną cenę wytwarzania ciepła, w Ostródzie cena ta jednoskładnikowo wynosi średnio 121,59 zł/GJ netto + 23% VAT.
  • Drugą częścią składową ceny ciepła jest opłata przesyłowa, która jednoskładnikowo wynosi średnio 26,18 zł/GJ netto + 23% VAT.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność w Ostródzie, w dniu 13.07.2023 na stronie www zamieściła informację o zwiększeniu kosztów energii cieplnej w czerwcu 2023 w porównaniu do maja 2023, dostarczonej z MPEC Ostróda. Z danych jakie posiadamy w Spółce wynika, że SM Jedność otrzymała następujące faktury za koszt energii cieplnej:

  • w maju 2023 w kwocie 653.678,43 zł. /cena obejmuje koszt centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody/,
  • w czerwcu 2023 w kwocie 478.728,38 zł. /cena obejmuje jedynie koszt ciepłej wody/.

Elementem najbardziej czytelnym, którym należy posługiwać się przy rozliczaniu kosztów ciepła jest stawka za 1 GJ /giga dżul/. W omawianym okresie stawka ta (uwzględniając koszt wytworzenia oraz przesyłu) wyglądała następująco:

  • maj 2023 – 140,0 zł./GJ
  • czerwiec 2023- 139,3 zł./GJ.

Jak widać koszty zamieszczone na stronie Spółdzielni oraz wystawionych przez MPEC faktur, różnią się szczególnie w maju 2023. Różnica polega na tym, że w maju korzystano także z centralnego ogrzewania, a w czerwcu już nie. Jednak stawki za 1GJ są praktycznie identycznie co oznacza, że MPEC cen nie podniósł. Pragnę podkreślić, że Spółka nie zna klucza podziału procentowego kosztu centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustalonego przez SM Jedność w Ostródzie. Jednak jakiekolwiek „twierdzenia” jakoby koszt energii cieplnej zmienił się na przestrzeni maja i czerwca 2023 mijają się z prawdą.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia są czytelne. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt bezpośredni z działem sprzedaży tytułem wyjaśnienia Państwa indywidualnych problemów.

Z poważaniem

Wojciech Zalewski

prezes Zarządu MPEC Ostróda

Loading