Oświadczenie MPEC Sp. z o. o. w Ostródzie w kontekście cen energii cieplnej dla mieszkańców miasta.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ostródy, Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność w Ostródzie, w dniu 15.07.2023 r. na swojej stronie internetowej sprostowała informację z dnia 13.07.2023 r. w ten sposób, że aktualnie przedstawia ona wzrost kosztów energii cieplnej w miesiącu czerwcu 2023 r. do miesiąca czerwca 2022 r.
Tak więc po korekcie informacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie wzajemnych rozliczeń za te okresy pomiędzy Spółdzielnią a MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie.

Z poważaniem

Wojciech Zalewski
prezes Zarządu MPEC Ostróda

Loading