• Zadzwoń +48 89 646 42 71
 • ul. Piłsudskiego 21 14-100 Ostróda
 • E-mail biuro@mpec.ostroda.pl

Władze spółki

Władzami Spółki są:

 • Zarząd Spółki,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd Spółki:

 • Włodzimierz Michał Brodiuk – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza w składzie:

 • Wojciech Zalewski
 • Bogdan Szewczyk
 • Aleksandra Magdalena Wymentowska

 • Marcin Wilga
 • Tomasz Sylwester Witowski

Zgromadzeniem Wspólników jest posiadający 100 % udziałów Burmistrz Miasta Ostróda.