• Kontakt / Awarie +48 89 646 42 71
  • ul. Piłsudskiego 21 14-100 Ostróda
  • E-mail biuro@mpec.ostroda.pl

Regulacje prawne

Podstawy prawne działalności Spółki.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie, zwana w skrócie MPEC Sp. z o. o. w Ostródzie powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę jednoosobową z ograniczoną odpowiedzialnością miasta Ostródy z dniem 01.03.1993 roku.

Podstawa przekształcenia:
- uchwała nr XXI/138/91 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 listopada
1991 roku w sprawie ustalenia formy organizacyjno-prawnej działalności
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ostródzie.

Spółka działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych  ( Dz. U. Nr 94 poz. 1037 )
- Umowy Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostródzie wpisane
jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego

w Olsztynie za numerem KRS – 0000129011

Loading