• Kontakt / Awarie +48 89 646 42 71
  • ul. Piłsudskiego 21 14-100 Ostróda
  • E-mail biuro@mpec.ostroda.pl

Historia

Początki

Ciepłownictwo w Ostródzie tworzyło się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Na początku działało w strukturach Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, a później Terenowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pierwszą siedzib naszej firmy był budynek obecnego Warmińsko Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy ulicy Olsztyńskiej. Ciepło do odbioru dostarczane było z kilkudziesięciu kotłowni lokalnych.

Pierwsze rewolucje

W latach osiemdziesiątych nasze przedsiębiorstwo działało w strukturach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie, siedzib przedsiębiorstwa był już¿ wtedy budynek przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 21. Budynek ten zajmujemy do dnia dzisiejszego. W 1984 roku zostaje oddana do użytku kotłownia rejonowa – centralna kotłownia naszego Przedsiębiorstwa wyposażona w nowoczesne jak na ówczesne lata kotły miałowe WR. Od tego te¿ okresu datujemy bardzo szybki rozwój naszej firmy związany z likwidacji kotłowni lokalnych i podłączeniami wszystkich obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Kształtowanie obecnej firmy

W roku 1988 nasza firma odłącza się od struktury WPEC w Olsztynie , po czym Naczelnik Miasta Ostróda powołuje Przedsiębiorstwo Komunalne pod nazw Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ostródzie. W takiej formie nasza firma przetrwała do roku 1993. W tym roku Przedsiębiorstwo Komunalne zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialności ze 100% własności Gminy Miejskiej Ostróda. W takiej formie prawnej funkcjonujemy do dnia dzisiejszego.

Loading