Nieodpłatne przekazanie żużla

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej   Spółka z o.o. w Ostródzie,
ul. Piłsudskiego 21, przekaże nieodpłatnie żużel paleniskowy osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami (np. Urzędy Gmin, szkoły, organizacje pozarządowe). Dodatkowo zapewniamy nieodpłatny załadunek i ważenie na legalizowanej wadze samochodowej.

Przekazanie żużla przedsiębiorcom możliwe jest, jeśli posiadają wymagane przepisami zezwolenia i uprawnienia na potwierdzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadem o kodzie 100180.

Żużel można odbierać transportem własnym z kotłowni miejskiej w Ostródzie, ul. Demokracji 5.

Kontakt: 89 670 90 46

Zapraszamy do współpracy.

Loading