Informacja o bieżącej sytuacji Spółki

  Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ostródy, w związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej o rzekomym wyłączaniu ogrzewania w tym ciepłej wody przez ostródzki MPEC, pragnę przekazać informację o planowanych działaniach, obecnej sytuacji i przyszłości w tym szczególnie ogrzewania w okresie zimowym. Oczywistym jest, że sytuacja energetyczna w Polsce jest bardzo trudna. Trudność z dostępnością […]

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

W ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin do programu priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie” Burmistrz Miasta Ostróda zwraca się do mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach tego programu o zgłaszanie do Urzędu Miasta chęci uczestnictwa w ww. programie. Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem telefonu: 89 642 94 88 lub […]

Zmiana stawki za energię cieplną

Szanowni Państwo, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ostródzie informuje, że od dnia 01 czerwca 2022 r. wprowadziliśmy korektę taryfy dla ciepła produkowanego przez ostródzką ciepłownię, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4210.13.2022/442.XVII.EKo z dnia 10 maja 2022 r. i opublikowana tego samego dnia w Biuletynie Branżowym URE-ciepło nr 283 (1543). W związku […]

Nieodpłatne przekazanie żużla

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej   Spółka z o.o. w Ostródzie, ul. Piłsudskiego 21, przekaże nieodpłatnie żużel paleniskowy osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami (np. Urzędy Gmin, szkoły, organizacje pozarządowe). Dodatkowo zapewniamy nieodpłatny załadunek i ważenie na legalizowanej wadze samochodowej. Przekazanie żużla przedsiębiorcom możliwe jest, jeśli posiadają wymagane przepisami zezwolenia i uprawnienia na potwierdzenie działalności w […]

Zakaz sprzedaży miału z węgla kamiennego, dla gospodarstw domowych oraz instalacji o mocy poniżej 1 MW.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie informuje, że  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych  oraz  Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, od  dnia 01 lipca 2020 roku   nie będzie prowadzić sprzedaży paliw […]

Zaproszenie na konferencję

” Nowoczesne Efektywne Ciepłownictwo: N owe regulacje i obowiązki dla branży ciepłowniczej.Przyszłość to system efektywny energetycznie. Możliwości finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Przegląd bieżących praktyk w taryfikacji ciepła.” Pragniemy Państwu zaprezentować preferowany kierunek rozwoju w ciepłow­nictwie – system efektywny energetycznie. Wskazać możliwości finansowania zadań rozwojowych oraz tradycyjnie chcemy wyposażyć Państwa w najnowsze praktyki z dziedziny taryfikacji ciepła, […]