MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie pompuje dla dzieci z SMA