Modernizacja źródła ciepła w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp.z o.o w Ostródzie