Kotłownia składa się z czterech jednostek. Trzy dwa kotły WR-10, (eden WR-17, oraz jeden kocioł WR-5. Dodatkowo w 2018 roku dołożone zostały dwa silniki oraz generatory dostarczone przez firmę Tedom o mocy 2000 kWe i 2188 kWt
Poniżej znajduje się schemat wyświetlany przez oprogramowanie wizualizujące i sterujące pracę kotłów.

Kocioł K4

Nowy kocioł WR17-N
Dane techniczne:

 • Wydajność nominalna : 17,0 MW
 • Temperatura wody na wlocie : 70°C
 • Temperatura wody na wylocie : 150°C
 • Sprawność obliczeniowa gwarant. dla węgla : ≥82%
 • Sprawność współspalania biomasy : ≥80%
 • Powierzchnia ogrzewalna kotła/podgrzewacza wody : 652/150 m2
 • Pojemność wodna kotła/podgrzewacz wody : 10,2/1,1 m3

Kocioł K2

Dane techniczne WR-10:

 • Wydajność nominalna : 13,37 MW
 • Temperatura wody na wlocie : 70°C
 • Temperatura wody na wylocie : 150°C
 • Sprawność obliczeniowa gwarant. dla węgla : ≥80%
 • Powierzchnia ogrzewalna kotła: 740 m2
 • Pojemność wodna kotła/podgrzewacz wody : 5,14 m3

Kocioł K3

Dane techniczne WR-10:

 • Wydajność nominalna : 11,63 MW
 • Temperatura wody na wlocie : 70°C
 • Temperatura wody na wylocie : 150°C
 • Sprawność obliczeniowa gwarant. dla węgla : ≥80%
 • Powierzchnia ogrzewalna kotła: 740m2
 • Pojemność wodna kotła/podgrzewacz wody : 5,14 m3

Kocioł K1

Dane techniczne WR-5:

 • Wydajność nominalna : 5,8 MW
 • Temperatura wody na wlocie : 70°C
 • Temperatura wody na wylocie : 150°C
 • Sprawność obliczeniowa gwarant. dla węgla : ≥82%
 • Powierzchnia ogrzewalna kotła: 490 m2
 • Pojemność wodna kotła/podgrzewacz wody : 3,1 m3

Oddanie do eksploatacji wszystkich kotłów nastąpiło w roku 1984. Od tego czasu zostały zmodernizowane w celu poprawienia sprawności oraz poprawienia eksploatacyjnych parametrów pracy. W wyniku przeprowadzonych modyfikacji zwiększeniu uległa wydajność w stosunku do pierwotnej.

Kogeneracja

Główne urządzenia układu to dwa silniki oraz generatory dostarczone przez firmę Tedom o mocy 2000 kWe i 2188 kWt każdy. Jednostki są zabudowane w obudowie dźwiękoszczelnej i usadowione w nowym budynku obok budynki SUW. Gaz doprowadzony jest instalacją średniego ciśnienia do budynku produkcyjnego ze stacji pomiarowej w gruncie a następnie po ścianie. Redukcja gazu z średniego ciśnienia na niskie odbywa się w budynku bezpośrednio przed podaniem do silników. Obieg wodny systemu kogeneracyjnego włączony jest do układu powrotnego Ciepłowni za filtroodmulnikami. W sezonie grzewczym układ zapewnia podgrzanie wody powrotnej do kotłów a poza sezonem  pokrywa potrzeby cwu. . Cała energia cieplna z układu jest opomiarowana w budynku kogeneracji a następnie w 100% dostarczana do sieci cieplnej. Energia elektryczna po pokryciu potrzeb własnych jest wyprowadzona poprzez linię kablową do obiektu GPZ Ostróda-Wschód. 

Loading