Kotłownia składa się z czterech jednostek. Trzy kotły WR-10 (jeden zostaje zastąpiony przez WR-17), oraz jeden kocioł WR-5.
Poniżej znajduje sie schemat wyświeltany przez oprogramowanie wizualizujące i sterujące pracę kotłów.

kotly

kotly

Kocioł K4

Nowy kocioł WR17-N
Dane techniczne:

 • Wydajność nominalna : 17,0 MW
 • Temperatura wody na wlocie : 70°C
 • Temperatura wody na wylocie : 150°C
 • Sprawność obliczeniowa gwarant. dla węgla : ≥82%
 • Sprawność współspalania biomasy : ≥80%
 • Powierzchnia ogrzewalna kotła/podgrzewacza wody : 652/150 m2
 • Pojemność wodna kotła/podgrzewacz wody : 10,2/1,1 m3

Nowy kocioł zwiększa bezpieczeństwo energetyczne miasta w wyniku zwiększenia mocy ciepłowni oraz zastąpi starą wysłużoną prawie 25 letnią jednostkę. Jest wykonany w nowej technologii ścian szczelnych. Posiada wyższą sprawność niż jednostki istniejące, co pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów i pyłów. Zastosowana zostanie inna metoda odpylania poprzez cyklofiltr. Współspalanie biomasy do której kocioł będzie przystosowany pozwoli zaoszczędzić przydziałów CO2, oraz dodatkowo zmniejszy emisję gazów do środowiska.

Kocioł K2

Dane techniczne WR-10:

 • Wydajność nominalna : 13,37 MW
 • Temperatura wody na wlocie : 70°C
 • Temperatura wody na wylocie : 150°C
 • Sprawność obliczeniowa gwarant. dla węgla : ≥80%
 • Powierzchnia ogrzewalna kotła: 740 m2
 • Pojemność wodna kotła/podgrzewacz wody : 5,14 m3

Kocioł K3

Dane techniczne WR-10:

 • Wydajność nominalna : 11,63 MW
 • Temperatura wody na wlocie : 70°C
 • Temperatura wody na wylocie : 150°C
 • Sprawność obliczeniowa gwarant. dla węgla : ≥80%
 • Powierzchnia ogrzewalna kotła: 740m2
 • Pojemność wodna kotła/podgrzewacz wody : 5,14 m3

Kocioł K1

Dane techniczne WR-5:

 • Wydajność nominalna : 5,8 MW
 • Temperatura wody na wlocie : 70°C
 • Temperatura wody na wylocie : 150°C
 • Sprawność obliczeniowa gwarant. dla węgla : ≥82%
 • Powierzchnia ogrzewalna kotła: 490 m2
 • Pojemność wodna kotła/podgrzewacz wody : 3,1 m3

Oddanie do eksploatacji wszystkich kotłów nastąpiło w roku 1984. Od tego czasu zostały zmodernizowane w celu poprawienia sprawności oraz poprawienia eksploatacyjnych parametrów pracy. W wyniku przeprowadzonych modyfikacji zwiększeniu uległa wydajność w stosunku do pierwotnej.

Główne modernizacje kotłów na przestrzeni lat 1984-2013:

 • wymiana skrzyń podmuchowych
 • zainstalowanie podgrzewaczy wodnych
 • wykonanie sklepienia chłodzonego wodą
 • dodatkowe ekranowanie komory paleniskowej
 • wymiana automatyki sterującej i oprogramowania BMS(Building Management Systems)