Informacja o cenie ciepła z rekompensatą wytwarzanego w źródłach ciepła

Zgodnie z Art. 59. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, informujemy Państwa o cenie ciepła z rekompensatą dla
odbiorców uprawnionych obowiązującą od 15 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.:
1. Cena ciepła z rekompensatą 94,44 zł/GJ
2. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 160 345,21 zł/MW/rok
3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą 56,01 zł/m3 (t)
Cena za usługi przesyłowe nie ulega zmianie – zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła.

Loading