Informacja o bieżącej sytuacji Spółki

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ostródy,

w związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej o rzekomym wyłączaniu ogrzewania w tym ciepłej wody przez ostródzki MPEC, pragnę przekazać informację o planowanych działaniach, obecnej sytuacji i przyszłości w tym szczególnie ogrzewania w okresie zimowym.

Oczywistym jest, że sytuacja energetyczna w Polsce jest bardzo trudna. Trudność z dostępnością miału węglowego, węgla, ich wysoka cena nie ułatwia przedsiębiorstwom ciepłowniczym planowania w zakresie zakupów i cen energii. MPEC pomimo trudności kupuje i sprowadza miał węglowy. Pierwszy transport (2300 ton) odebraliśmy z bocznicy kolejowej w Ostródzie w poniedziałek 5 września. Kolejny pociąg (2300 ton) powinien dotrzeć do Ostródy w dniach 22 – 26 września. Następny planujemy w listopadzie tego roku, tonaż identyczny jak dwa poprzednie. Wszystkie transporty pochodzą z polskich kopalń, dwa ostatnie w ramach wylicytowanych aukcji w Polskiej Grupie Górniczej /PGG/. Posiadane zasoby miału węglowego plus zakupy zapewnią nam „ciepło” do połowy stycznia 2023. Obecnie pracujemy nad kontraktami na pierwsze miesiące przyszłego roku. Sytuacja nie wygląda najgorzej choć ceny, które proponują nam dostawcy oscylują w okolicach 1800 zł/tona netto (2214 zł brutto). W lutym tego roku Spółka kupowała miał węglowy w cenie 515 zł/tona netto (633,45 brutto).

W lipcu b.r. złożyliśmy do Urzędu Regulacji Energetyki /URE/ wniosek o podwyższenie aktualnej taryfy o 23,42%. W sierpniu Urząd wezwał nas do tzw. uzupełnień w wyniku których, po aktualizacji cen węgla, planowana podwyżka ciepła może wynieść około 29%. Zakładamy, że wprowadzenie taryfy może nastąpić w połowie października lub od listopada b.r. Obecnie czekamy na decyzję URE. Natomiast zgodnie z propozycją Rządu RP i procedowaną ustawą dotyczącą dopłat do ciepła systemowego (ciepłownie miejskie), odbiorcy mają mieć zagwarantowaną stałą cenę do kwietnia 2023. Obecnie ustawa procedowana jest w Senacie RP, następnie wróci do Sejmu, a później do Prezydenta RP, tytułem ostatecznego podpisu. Można więc przyjąć, że już od października 2022 do końca kwietnia 2023 ustawa będzie obowiązywać. W momencie pojawienia się ostatecznych aktów wykonawczych poinformujemy Państwa jak wpłynie to na cenę ciepła w Ostródzie.

Chciałbym także wyjaśnić Państwu, że do szkół oraz niektórych instytucji publicznych rozesłaliśmy informację z propozycją ograniczenia tzw. cyrkulacji ciepłej wody w nocy (w godz. 22 do 5 rano) oraz w weekendy, czyli w czasie, gdy szkoła nie pracuje. Oznacza to, że zmniejszamy wyłącznie przepływ ciepłej wody, grzejniki dalej będą ciepłe. Naszej propozycji nie należy postrzegać jako braku ciepłej wody w kranach szkół, a jedynie jako próbę zasygnalizowania realnych oszczędności podmiotom, do których się zwróciliśmy. Oczywiście także Spółka dzięki takim działaniom spali mniej miału węglowego. Warto oszczędzać na każdym etapie korzystania z energii cieplnej, elektrycznej, wody i innych źródeł.

Podsumowując namawiamy do rozsądnego gospodarowania energią cieplną, elektryczną, gazem
i innymi surowcami, których ceny osiągają niezrozumiałe poziomy. To powinien być klucz nie tylko na najbliższy sezon, ale i kolejne lata. Musimy zmienić nasze przyzwyczajenia do czego usilnie namawiamy. Należy bowiem przygotować się, że dostępność surowców kopalnianych w przyszłości będzie trudna co przełoży się na wysokie ceny.

 

Wojciech Zalewski
prezes Zarządu

 

 

 

Loading