Informacja dotycząca cen maksymalnych w okresie 01.03.2023-31.12.2023

Na podstawie znowelizowanej  ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 295) MPEC Sp. z o. o. w Ostródzie informuje, że w okresie od 1 marca 2023r. do 31 grudnia 2023 r. w rozliczeniach za dostawę ciepła do odbiorców uprawnionych,  o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  15.09.2022 r. będzie stosowało  aktualną Taryfę dla Ciepła,  z zastosowaniem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, dla odbiorców uprawnionych powiększoną o stawkę opłat za usługi przesyłowe, które nie ulegną zmianie do cen zastosowanych i ujętych na fakturach za miesiąc  02/2023.

Nasza Spółka posiada niższe ceny i stawki opłat niż opublikowane w Informacji Prezesa URE nr 9/2023, (ceny stosowane  na dzień 30.09.2022 r. powiększone o 40 %).

Średnia cena ciepła w ujęciu stosowanej taryfy wynosi 162,87 zł (netto), zaś średnia cena ciepła w ujęciu maksymalnej ceny ciepła (40+) wynosi 163,20 zł (netto). 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 marca 2023 w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi:

L.p.

grupa odbiorców

cena za zamówioną moc cieplną

cena ciepła

cena nośnika ciepła

stawka opłaty za usługi  przesyłowe

stała

Zmienna

Roczna

rata miesięczna

Roczna

rata miesięczna

 

 

zł/MW

zł/GJ

zł/m3

zł/MW

zł/GJ

1

WI-1.a

159 088,96

13 257,41

94,64

56,91

42.680,14

3.556,68

27,01

2

WI-1.b

159 088,96

13 257,41

94,64

56,91

36.251,46

3.020,96

40,88

3

WI-1.1

159 088,96

13 257,41

94,64

56,91

26.993,19

2.249,43

18,43

4

WG-2

159 088,96

13 257,41

94,64

56,91

42.127,61

3.510,63

18,70

5

WG-2.1

159 088,96

13 257,41

94,64

56,91

71.732,16

5.977,68

30,71

Ustalone ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 marca 2023 w rozliczeniach z pozostałymi odbiorcami:

L.p.

grupa odbiorców

cena za zamówioną moc cieplną

cena ciepła

cena nośnika ciepła

stawka opłaty za usługi  przesyłowe

stała

Zmienna

Roczna

rata miesięczna

Roczna

rata miesięczna

 

 

zł/MW

zł/GJ

zł/m3

zł/MW

zł/GJ

1

WI-1.a

176.516,91

14.709,74

105,01

56,91

42.680,14

3.556,68

27,01

2

WI-1.b

176.516,91

14.709,74

105,01

56,91

36.251,46

3.020,96

40,88

3

WI-1.1

176.516,91

14.709,74

105,01

56,91

26.993,19

2.249,43

18,43

4

WG-2

176.516,91

14.709,74

105,01

56,91

42.127,61

3.510,63

18,70

5

WG-2.1

176.516,91

14.709,74

105,01

56,91

71.732,16

5.977,68

30,71

Ustalone ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie informujemy, że złożone oświadczenia w ramach mechanizmu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą zachowują ważność.

Opublikowane ceny mogą ulec zmianie w przypadku uzyskania innego, oficjalnego stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie stosowania cen.

 

Loading

Załączniki do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Informacja Prezesa URE nr 9/2023 2 marca 2023 09:34 547 KB 133