INFOMRACJA O CENIE CIEPŁA OD 01.05.2023

Z dniem 01.05.2023 r. MPEC Sp. z o. o. w Ostródzie informuje, iż ceny  i stawki opłat obowiązują zgodnie z zatwierdzoną taryfą URE z dnia 16.01.2023 r.

Poniżej ceny i opłaty dla podmiotów uprawnionych i pozostałych odbiorców ciepła. 

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 maja 2023 w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi:

L.p.

grupa odbiorców

cena za zamówioną moc cieplną

cena ciepła

cena nośnika ciepła

stawka opłaty za usługi  przesyłowe

stała

Zmienna

Roczna

rata miesięczna

Roczna

rata  miesięczna

 

 

zł/MW

zł/GJ

zł/m3

zł/MW

zł/GJ

1

WI-1.a

160 345,21

13 362,10

94,44

56,91

40 368,61

3 364,05

25,59

2

WI-1.b

160 345,21

13 362,10

94,44

56,91

33 939,92

2 828,33

38,32

3

WI-1.1

160 345,21

13 362,10

94,44

56,91

24 681,65

2 056,80

16,91

4

WG-2

160 345,21

13 362,10

94,44

56,91

39 816,07

3 318,01

17,71

5

WG-2.1

160 345,21

13 362,10

94,44

56,91

69 420,62

5 785,05

29,74

Ustalone ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług ( VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 maja 2023 w rozliczeniach z pozostałymi odbiorcami:

L.p.

grupa odbiorców

cena za zamówioną moc cieplną

cena ciepła

cena nośnika ciepła

stawka opłaty za usługi przesyłowe

stała

Zmienna

Roczna

rata miesięczna

Roczna

rata           miesięczna

 

 

zł/MW

zł/GJ

zł/m3

zł/MW

zł/GJ

1

WI-1.a

162 929,93

13 577,49

95,96

56,91

40 368,61

3 364,05

25,59

2

WI-1.b

162 929,93

13 577,49

95,96

56,91

33 939,92

2 828,33

38,32

3

WI-1.1

162 929,93

13 577,49

95,96

56,91

24 681,65

2 056,80

16,91

4

WG-2

162 929,93

13 577,49

95,96

56,91

39 816,07

3 318,01

17,71

5

WG-2.1

162 929,93

13 577,49

95,96

56,91

69 420,62

5 785,05

29,74

Ustalone ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług ( VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Loading