Zakaz sprzedaży miału z węgla kamiennego, dla gospodarstw domowych oraz instalacji o mocy poniżej 1 MW.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie informuje, że  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych  oraz  Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, od  dnia 01 lipca 2020 roku   nie będzie prowadzić sprzedaży paliw […]

Zaproszenie na konferencję

” Nowoczesne Efektywne Ciepłownictwo: N owe regulacje i obowiązki dla branży ciepłowniczej.Przyszłość to system efektywny energetycznie. Możliwości finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Przegląd bieżących praktyk w taryfikacji ciepła.” Pragniemy Państwu zaprezentować preferowany kierunek rozwoju w ciepłow­nictwie – system efektywny energetycznie. Wskazać możliwości finansowania zadań rozwojowych oraz tradycyjnie chcemy wyposażyć Państwa w najnowsze praktyki z dziedziny taryfikacji ciepła, […]

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w POIiŚ

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem realizacji przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, […]

Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej 2 x DN400 w Ostródzie

Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej  2 x DN400  w Ostródzie Typ: przetarg nieograniczony Data ogłoszenia 2017-01-25 Termin składania ofert: 2017-02-17 godz.12:00   Uwaga: W dniu 31.01.2017 poprawiono kosztorys i dodano sprostowanie w załącznikach. Uwaga: W dniu 01.02.2017 wpłynęło zapytanie do przetargu : „Czy na potwierdzenie, że oferent/wykonawca zastosuje do wykonania zamówienia system preizolowany zgodny z wymaganiami […]