Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w POIiŚ

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem realizacji przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, […]

Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej 2 x DN400 w Ostródzie

Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej  2 x DN400  w Ostródzie Typ: przetarg nieograniczony Data ogłoszenia 2017-01-25 Termin składania ofert: 2017-02-17 godz.12:00   Uwaga: W dniu 31.01.2017 poprawiono kosztorys i dodano sprostowanie w załącznikach. Uwaga: W dniu 01.02.2017 wpłynęło zapytanie do przetargu : „Czy na potwierdzenie, że oferent/wykonawca zastosuje do wykonania zamówienia system preizolowany zgodny z wymaganiami […]