Informacja o sprzedaży węgla przez Gminę Miejską Ostróda po cenach preferencyjnych

Gmina Miejska Ostróda przystąpiła do sprzedaży węgla dla osób uprawnionych w cenach preferencyjnych. Na terenie Ostródy dystrybucję węgla będzie prowadziło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ostródzie, ul. Demokracji 5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad zakupu znajdą Państwo poniżej. Poniżej publikujemy wniosek, który należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta Ostróda ul. Mickiewicza 24 w wersji papierowej […]

Informacja o cenie ciepła z rekompensatą wytwarzanego w źródłach ciepła

Zgodnie z Art. 59. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórychźródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, informujemy Państwa o cenie ciepła z rekompensatą dlaodbiorców uprawnionych obowiązującą od 15 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.:1. Cena ciepła z rekompensatą 94,44 zł/GJ2. Cena za zamówioną moc […]

Komunikat dla odbiorców ciepła z rekompensatą

  W dniu 20 września 2022 r. weszła  w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw mająca na celu ograniczenie gwałtownego wzrostu cen ciepła, która wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne stosowanie średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. W związku z tym  odbiorca ciepła w […]

Informacja o bieżącej sytuacji Spółki

  Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ostródy, w związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej o rzekomym wyłączaniu ogrzewania w tym ciepłej wody przez ostródzki MPEC, pragnę przekazać informację o planowanych działaniach, obecnej sytuacji i przyszłości w tym szczególnie ogrzewania w okresie zimowym. Oczywistym jest, że sytuacja energetyczna w Polsce jest bardzo trudna. Trudność z dostępnością […]

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

W ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin do programu priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie” Burmistrz Miasta Ostróda zwraca się do mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach tego programu o zgłaszanie do Urzędu Miasta chęci uczestnictwa w ww. programie. Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem telefonu: 89 642 94 88 lub […]

Zmiana stawki za energię cieplną

Szanowni Państwo, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ostródzie informuje, że od dnia 01 czerwca 2022 r. wprowadziliśmy korektę taryfy dla ciepła produkowanego przez ostródzką ciepłownię, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4210.13.2022/442.XVII.EKo z dnia 10 maja 2022 r. i opublikowana tego samego dnia w Biuletynie Branżowym URE-ciepło nr 283 (1543). W związku […]

Nieodpłatne przekazanie żużla

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej   Spółka z o.o. w Ostródzie, ul. Piłsudskiego 21, przekaże nieodpłatnie żużel paleniskowy osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami (np. Urzędy Gmin, szkoły, organizacje pozarządowe). Dodatkowo zapewniamy nieodpłatny załadunek i ważenie na legalizowanej wadze samochodowej. Przekazanie żużla przedsiębiorcom możliwe jest, jeśli posiadają wymagane przepisami zezwolenia i uprawnienia na potwierdzenie działalności w […]