Koledze Leszkowi Orzechowskiemu

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci Matki składają

Zarząd oraz współpracownicy

 Miejskiego Przedsiębiorstwa

Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.

w Ostródzie”