Koledze Markowi Rybackiemu

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci Ojca składają

Zarząd oraz współpracownicy

 Miejskiego Przedsiębiorstwa

Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Ostródzie