„Koledze Ryszardowi Drogoszowi

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci Syna Adriana składają

Zarząd oraz współpracownicy

 Miejskiego Przedsiębiorstwa

Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.

w Ostródzie”