Przerwa w dostawie energii ciepłej.

Zarząd MPEC Sp. z o .o w Ostródzie informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi zmuszony jest przerwać dostawę energii cieplnej do Państwa obiektów w terminie od dnia 24.08.2020r. do 28.08.2020r.. Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy. Jednocześnie informujemy, iż poczynimy wszelkie starania, aby skrócić maksymalnie okres braku dostawy energii cieplnej

Zakaz sprzedaży miału z węgla kamiennego, dla gospodarstw domowych oraz instalacji o mocy poniżej 1 MW.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie informuje, że  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych  oraz  Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, od  dnia 01 lipca 2020 roku   nie będzie prowadzić sprzedaży paliw […]

Ważny komunikat

Szanowni Państwo,  W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników , zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt jedynie do spraw koniecznych i pilnych. Jednocześnie zachęcamy do korzystania:• z elektronicznej poczty email : biuro@mpec.ostroda.pl• telefonicznej obsługi klienta pod numerem (89) 646 42 71 (od poniedziałku do […]

Zaproszenie na konferencję

” Nowoczesne Efektywne Ciepłownictwo: N owe regulacje i obowiązki dla branży ciepłowniczej.Przyszłość to system efektywny energetycznie. Możliwości finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Przegląd bieżących praktyk w taryfikacji ciepła.” Pragniemy Państwu zaprezentować preferowany kierunek rozwoju w ciepłow­nictwie – system efektywny energetycznie. Wskazać możliwości finansowania zadań rozwojowych oraz tradycyjnie chcemy wyposażyć Państwa w najnowsze praktyki z dziedziny taryfikacji ciepła, […]

Odpowiedzi na zapytania radnych Rady Miejskiej Ostródy

W związku z pytaniami radnych Rady Miejskiej Ostródy dotyczącymi ponoszonych przez MPEC sp. z o.o. w Ostródzie wydatków na: 1. obsługę prawną, 2. marketing, reklamę i promocję, 3. analizy prawne i ekonomiczne, 4. darowizny dla osób prawnych i fizycznych, 5. kredyty i zapomogi, a także w związku z rozsiewanymi wśród mieszkańców nieprawdziwymi informacjami o szczególnym […]

Komunikat Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o . o w Ostródzie

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Ostródzie oraz na mocy podjętej Uchwały Nr 13/2019 z dnia 09.07.2019 roku Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o, Pan Włodzimierz Michał Brodiuk z dniem 09.07.2019 r. powołany został do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.